Plattdeutsch

Suchen:

> Übersicht
> Neuste Einträge
> Am häufigsten aufgerufen

Kategorien:
> De plattd��tsche Eck von Detlef Kolze
> De plattdüütsche Eck von Detlef Kolze
> Gedichte in Berliner Mundart
> Geschichten in Mundart
> Mundart- Gedichte
> Plattdeutsch
> Plattdeutsche Märchen
> Plattdeutsche Sprichw�rter
> Plattdeutsche Sprichwörter

 
  Schiet un Strunt
  von Detlef Kolze So'n Unkruut much ik ook woll in mien Gaarn hebben, sinneer de Oole un bekeek sik, wat de Lüüd door an't Wegrieten weern: Oleander, Hibiscus, Agaven un noch annere schööne Planten, wat de Oole nich maal mit Namen kennen dä. De Lüüd harrn Sweet in't Gesicht un op'n blanken Rüüch, denn dat speel sik wiet in'n Süden af, as 'n sik dat denken kann - op Teneriffa, woneem düsse schööne Aart vun "Unkruut" wassen dä. Wo gau geiht dat, dat schööne Saken to Schiet un Strunt mookt ward, dach de Oole. Door mutt dat bloots noog or toveel vun geben, dat de Minschen dat nich allens bruken köönt, un schoon is dat Schiet, un denn heet dat "Bloots weg doormit". Heel un deel anners löppt dat, wenn 'n Saak goot to bruken un knapp to kriegen is. Denn ward miteens sogaar 'n Blickbüchs or'n leddige Buddel to'n lütt Wunnerwark. Wat hett mien Grootvadder noch oole rustige Nagels woller graad kloppt, sinneer de Oole. Wat hett he allens in jichenseen Schapp in'n Keller or in de Gaarnbood liggen laten, wiel dat ja villicht noch maal 'n Minsch bruken kunn. Un vundaage? Blickbücksen, Plastikbuddels, Papp un Pappeer - door muttst de Lüüd bi uus noch dwingen, dat se sowat tominnst nich op de grooten Schietbülten smieten doot. Wat vun all düssen Alldags-Lüttschiet hett hier noch 'n Weert? Un woans löppt dat mit de Resten vun't Eten un Drinken? Wat passeert mit dat oole Möbelmang? De oole Kleddaasch? Kummt bald noch sowiet, dat nich maal de enkelten Minschen noch 'n besünnern Weert hebbt, grummel de Oole, denn door loopt ja ook noog or sogaar toveel vun rüm. Bloots weg mit all den Kraam, de as Strunt un Schiet ansehen ward - so heet vundaage de groote Parool. Is nich mehr to bruken, weg doormit op den grooten Bulten. Ut de Oogen,ut den Sinn. Schaad eegenlich, dach de Oole, denn dat Rümstökern in Strunt un Kraams is wunnerbaar. Un denn grien de Oole: Siene Kinner ward sowat noch beleben. Wenn he doot is, denn köönt se dat heele Huus op'n Kopp stellen - dat liggt noch vull vun oolen Kraam, den nüms mehr hebben wull. Man wenn he dat recht bedenken dä, denn weer he gaar nich mehr so seker. Of de villicht eenfach 'n Opdrag geeft, dat een dat allens wegholen kunn? Schall mi eendoon sien, dach de Oole, denn dat mutt ik nich mehr beleben. De Schangs schulln se tominnst kriegen. Un denn kunnen se sülbens fastsetten, wat för jem Schiet un Strunt weer un wat nich.


 
   
     
   
     
      © by Nora Runge - Alle Rechte vorbehalten