Plattdeutsch

Suchen:

> Übersicht
> Neuste Einträge
> Am häufigsten aufgerufen

Kategorien:
> De plattd��tsche Eck von Detlef Kolze
> De plattdüütsche Eck von Detlef Kolze
> Gedichte in Berliner Mundart
> Geschichten in Mundart
> Mundart- Gedichte
> Plattdeutsch
> Plattdeutsche Märchen
> Plattdeutsche Sprichw�rter
> Plattdeutsche Sprichwörter

 
  Vergnöögt
  von Detlef Kolze Bi siene Jogging-Runden keem de Oole an 'n Anfang un an 't Enn över'n Karkhoff. De eerste Tiet weer he door noch wieter jachtert. Man denn harr em maal 'n annern oolen Keerl fraagt, of he denn so rennen müss, un de Oole harr dat toeerst nich begreppen. He dach, de annere meen dat Rennen alleen. Man na 'n Tiet weer em klaar worrn, de annere harr dat Rennen op'n Karkhoff meent. Desterwegen harr he dat nalaten un spazeer nu jümmers mit lange Schreed mang de Graffsteen un de Bööm langs. Eenmaal weer den Oolen in sien Jogging-Kleddaasch dat Gefolg vun'n Liek in de Mööt kamen, un he kunn jüst noch utwitschen. Nu lüüster he jümmers, of door Autos vör den Karkhoff stünnen or of sik bi de Kapell Minschen versammelt harrn. Mehrstendeels weer allens ruhig, bloots denn un wenn müss he op de Wacht sien. Un düsse Gedank keem em jümmers woller in'n Kopp, dat he so'n Gefolg drapen dä. Denn stell he sik vör, dat he mit Wüürd an de Siet güng, bit de Lüüd an em vörbi weern. He weer nich seker, of he sien Mütz vun'n Kopp nehmen müss or of dat Afnehmen bloots för'n Hoot gellen dä. De Oole grien liesen vör sik hen, wenn he sik vörstell, dat een Minsch ut dat Gefolg schimpen dä un em trechtwies, wenn he de Mütz op'n Kopp leet. Un he sinneer, of he denn stille swiegen un pareeren müss or of he doorgegen an gahn kunn. "Döörnanner op'n Karkhoff", stünn villicht den annnern Dag in't Blatt, denn mennigeen vun uuse Bläder hebbt ja vundaage veel Fiduuz doorto, dat se över so'n verdreihten Lüttschiet berichten doot. Noch wat driesel em döör sien Bregen: He dach door an, dat he as Kind jümmers gnickern müss, wenn sik vör siene Oogen eersthaftige un trurige Saken afspeelen. Of em dat in't Öller woll noch maal so passeeren kunn? An düsse Aart vun Simmeleeren harr de Oole sien Spaaß. Wat 'n so allens beleben kann, ook wenn gaar nix passeert, dach he. Bruukst bloots 'n lebennigen Bregen doorto. Bi düssen Gedanken sehg de Oole heel un deel vergnöögt ut, ook wenn he jüst vun'n Karkhoff keem.


 
   
     
   
     
      © by Nora Runge - Alle Rechte vorbehalten