Plattdeutsch

Suchen:

> Übersicht
> Neuste Einträge
> Am häufigsten aufgerufen

Kategorien:
> De plattd��tsche Eck von Detlef Kolze
> De plattdüütsche Eck von Detlef Kolze
> Gedichte in Berliner Mundart
> Geschichten in Mundart
> Mundart- Gedichte
> Plattdeutsch
> Plattdeutsche Märchen
> Plattdeutsche Sprichwörter

 
  Suche
An de Gorenport
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 25.08.2009)
  von Gustav Falke (1853-1916) Aewer de Wischen weit de Wind So week as de Atem vun en Kind, Un kümmt doch vun dat grote Meer, Vun de wille Nordsee her. De liggt dar nu wull ganz so still As'n (...)

De Blagfoot
(von
Gezubbel - Geschichten in Mundart - 05.05.2009)
  von Ernst Moritz Arndt (1769-1860) Herr, wet de Herr, wat de Blagfoot is? Ja woll. Dat is een Falk edder Hawk edder doch so een Ding van Musfänger un Vagelfänger un Felddeef, een Vagel, dem jede (...)

De lütt Boom
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 18.12.2008)
  von Gustav Falke (1853-1916) Ik bin de lütt Boom, de an de Landstrat steit, plückt allens an mi rüm, wat weglangs geit. Een plückt sik n Blatt, de anner en Blöt, de smitt se denn weg, und (...)

De Stormfloth
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 08.06.2007)
  von Gustav Falke (1853-1916) Wat brüllt de Storm? De Minsch is n Worm! Wat brüllt de See? n Dreck is he! De Wind, de weiht, up springt de Floth un sett up den Strand ern natten Fot, reckt s (...)

Lütt Aanteken
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 08.06.2007)
  von Gustav Falke (1853-1916) Lütt Aanteken, lütt Aanteken, weerst gistern noch int Ei un peddst mi hüt min Blömeken all mit din Föt entzwei. Lütt Aanteken, lütt Aanteken, de Blömeken hört mi (...)

Lütt Greten
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 16.01.2010)
  von Gustav Falke (1853-1916) Hans Adeboor hett uns lütt Greten funn ganz achter de Welt in n deepen, deepen Brunn. un hett se sik uphalst, se rid as to Peer, Tweedusend Milen aewert deepe, dee (...)

Lütt Ursel
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 16.01.2010)
  von Gustav Falke (1853-1916) Lütt Ursel, lütt Snursel, wat snökerst du rum? Di steit din lütt Näs wull na Appel un Plumm? Lütt Ursel, lütt Snursel, din Näs is man n Spann, doch is dat n (...) 
   
     
   
     
      © by Nora Runge - Alle Rechte vorbehalten